Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ll6 IIJBBLSCHE
J. b. c. g. VI. Nu begon ook p a u l u s zijne reizen
»i-70. gj^ breidde die verder uit dan de overige
Eerde Apostelen, daar hij voornamelijk beftemd
^"'„Lü's. ' van j E z u s onder de Hei-
' denen bekend te maken. Zijne eerfte rei-
ze, op welke hij vergezeld was van kar-
na b a s,' bepaalde zich lot Klein- /^zit. Hij
vertrok van Antiockii, (de Hoofdftad van
Syrlc , } naar het eiland Cyprus, vandaar
naar de landfchappen Pamfilic, Pifidiê, Iko»
fiië, Lycaoniè, en van hier weder terug
naar Syrië. — De Apostelen werden in de-
ze plaatsen op eene verfcliillende wijze ont-
vangen ; in de meesten mögt p a u l u s aan-
zienliike gemeenten (lichten, offchoon hij
fomtijds van de aldaar wonende Joden
onheusch behandeld en vervolgd werd. Op'
deze reis verrigtte hij ook een en ander
wonderwerk. Paulus moest nu naar Je-
ruzalem, omdat men te Antiochië oneens;
was over de befnijdenis; welk verfchil door
eene vergadering van Apostelen werd be-l
flist; en derzelver befluit in eenen brief aaii
paulus mede gegeven zijnde, keerde de^
ze naar Antiochië terug (♦;.
Tweede Daarop ondernam paulus eene
reis van twtede reis door Klein - Azië, vergezeld:
»AVI,UI. zijnde van silas en lukas. Onderw^
nam hij te Lyßren nog, als medereiziger éS
Apostel, aan den jongen timotheus: h|,'
bepaalde zijne reis tot Syrië en Cilifii, bé<
zoekende de plaatfen, daar hij te voren
geweest was , en gemeenten geflieht had. —;
Door eenen goddelijken wenk onderrigt;
zette hij zyne reis niet verder in Klein Aziï
voort?
(•} Handtl. XIII. XIY.