Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C H I E D E N I S. \ If^
è
ten Groot en, tot Koning aangrrtcld, j. h. 6. g-J
wel over cen gedcelta, niaar nader-3S-70.
over liet geheele Joodfche land, On-
tn thans legerenden keizer hadden dc
veel te lijden; maar dit werkte juist
oordeel der volgers van jezus, die
Loo veel niet voor de Joden behoef-
te vrcezen. P » t r u s maakte zich de-
cust ten niitte; reisde het'land door;
L verfcheidene wonderen, en overtuigde
n, zoodat zij de leer van j e z ü s aan-
een; zelfs mogt hij, door bijzondere be-
ring van GOD, eenen Heiden te Ct/a-
, CORNELIUS genoemd, tot het Chris-
dom aannemen; zoo toch werd de leer
3EZUS federt eenigen tijd genoemd;
ijl deezelfs aanklever." Christenen heet-
; welke benoeming te jintiochis, eene
in Syriè, eerst begonnen is.
ERODES AGRii'PA, welks magt
r den keizer van Rome weder vergroot
>, kwam nu te Jeruzalem, en onder-
Lkte de Christenen , ten einde zich hier-
d^r in de gunst der Joden te brengen,
Lende een begin met den Apostel ja-
iR u s den ouden , te dooden, en p e-
u s in de gevangenis te werpen y die
er hieruit op eene zeer aanmerkelijke
,e ontkwam, 11 e r o d e s vond ech-
fpoedig liet loon zijner wreedheid hb»*«
,eenen buitengewoon ellendigen dood.oBS
tirdoor genoot de gemeente van*"*^"*
CR-'ISTUS rust. — Het Joodfche land
cipg weder eenen Komcinfchen landvoogd ,
H * VI^

i*) Haad, XI. Xn.