Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
s
" • E S C H I S O X tf X 8. IIS
'^g, voor de eer van jezus te fpreken, J.n.c.»
è zich tegen fpotters te verdedigen. Hier-
|or werden ook drie duizend menfchen
jjtroffen, tot de belijdenis van j £ z u s aaQ-
gnomen en gedoopt (♦).
JI. De Apostelen voeren nu vol ijver iiverJct
lort, om aan den last van hunnen meester Aposteiea
tjvoldoen, en hadden het vermogen, om , Jen
ifl het leeren, wonderdaden te verrigten. Taa.
j|t eerfte blijk hiervan gaven p i x R u s
Ïjohannes, in het herftellen van eenea
upel geborenen. Het een en ander, en
r>ral de opgang welken de Apostelen
liakten, verwekte den nijd van den Jood-
flen Raad tegen hen. Hiervan ondervon-
m zij, nu en'"dan, reeds onaangename
yolgen, welke echter, tot nog toe, door
«Ds gunst, zoo gelukkig afgewend, als
t^ besten beftuurd werden, tot meerde*
»brdeel van de zaak van j e z u s en zijner
Wlingen (f).
U. De aanklevers van jezus maakten auftw*
l^reeds een groot gezelfchap uit, dat uitji^e»«»
;é bijeen gebragte beurs leefde, en
)ijerlinge liefde en eensgezindheid verbon-ran fom-
was. Er werden nu meerder befttjur."'*®»*
1« vereischt, waartoe men zeven man-
ia, onder den naam van Diakenen, ver-
.qs. Van dezen is stephanus, om
vrijmoedige belijdenis van jezus,
«jedeliik van de joden dood geftee-
lil. FILI p p u s begaf zich, om de plaats
loende vervolging te ontgaan, naar iS"«-
itfiay alwaar hij velen tot de aanneming
H 4«c
f) Handel. I. vs. i«—iL
It^ Haadel, IIL ,