Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
£
lil
ÏIJBXLSCHK
ACHTSTE TIJDVAK.
'Fan de Hemelvaart van jezus, tot aan
de ganfche verwoesting van den Jood*
fchen Staat.
Behelzende dus 37 Jaren,
i -
Jaren na Christus geboorte 33—
N
verWe-l, l'Ma dat de leerlingen van jezus-, kort
ï^rf'nieu-"^ zijne Hemelvaart, eens weder, in een
ven vertrek van den tempel, bij elkander wa-
Apostei,^ jen, was hun cerlle werk, om, in plaats
taïo'phrt^" judas, eenen nieuwen Apostel aan te
Pinkfter- (lellen, en dus het getal van twaalf wedtr
feest. yqI te maken; waartoe bij het lot ver-
koren werd matthias.
Tien dagen na dc Hemelvaart, viel het
Pinkderfeest in. — De Apostelen y met ve-
le andere volgers van jezus, waren in hun
gewoon vertrek van den tempel, wanneer
zij, op eene zeer indrukmakende wijze, bui
tengewone gaven -^ontvingen, welke hun na-
der land in de uitbreiding der leer van jezus
zoo veel dienst gedaan hebben. — Reeds
- op dezen dag zag men er de uitwerking
van. — Petrus bezat nu de vrijmoedig-
heid, om, in eene zeer treffende Vedevoe
ring