Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
aïo
TJIJBELSCHB
I. n. c. è, men dus zijne leer aan aardfche wisheid
en kunst' toerchrijven. Z^he vrijmocdig-
^ heid en voorzigtigheid bij Farifeln en
Sadducein, ja zelfs bij de overheid, ver-
dient bewondering en navolging,
. 3. Het lijden van jezus ondef eenen
Romeinfchen landvoogd, was een uitne"
mend middel, om de ■gaarheid der gebeur-'
teni? te bevestigen, en de komst van j e-]
zus ruchtbaar te maken onder vreemde'
volken, en ons dus opmerkïaam te doen!
worden op het ware oogmerk van zijn;
lijden en zijnen dood; daar zijne on-
fchuld zoo duidelijk bleek. — Óffcboon
de geringeren jezus wel meest aankleef-,
den, waren er toch ook aanzienlijken, dicf
voor hem durfden uitkomen, zoo als jo-
zef en Nikodemus.
4. De wiiize van verkeering van jezus,
na zijnen dood, was een fterk bewijs vani
de duurzaamheid zijner verdienften voor dei
wereld — van de geestelijkheid zijns rijks ;
en van de ftandvastigheid ziji^er leer, eit
Doop en AvondmaaJ noopen ons tot ge*
loof, eerbied en vertrouwen op zijna
verdienften. — Het ongeloof der Jodea
kwam uit zeer onzuivere bronnen, wan-
begrip en zedenloosheid, voort: hoe zeef
behoort elk zich hier voor te wachten,
en alleen aan j c z u s te houden.
VRA