Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ir
BIJBELSCHE
daar van, in eeii kokt begrip, het hoofd-
zakelijke voorftellen. Wilt gij er dus regt
gebruik van maken, dan moet gij u vlijtig
in het lezen oefenen; want hoe bètei
gij lezen kunt, hoe beter gij deze gefchic-
denis zult begri.ipen. — Vervolgens moei
gy jn de landkaarten (*) de plaatfen eens
nazien, waarvan gefproVen wordt. -
♦ Eindelijk dient gij te letten op de onder-
fcheidene tijdvakken, in welken wij, tot
beter begrip, deze gefchiedenis hebben af-
gedeeld , die altijd beginnen en eindigen mei
een buitengewoon gev>rigtig voorval of per-
foon.
Om u reeds voorloopig een noodzakelijl
eyerzigt van deze tijdvakken te geven,
kan de volgende opgave dienen.
Ktrfte Het F.KRSTE TIJDVAK geeft ccn be
Mj(iT?ic. rigt van de- Schepping der wereld en d(
verdere gebeurtenisfen tot aan den Zond
vloed. Dit is eigenlijk ook niets, dan al
tj^, gemeene gefchiedenis; er waren toen no
V geene andere volken, dan van welken d
f ■ Bijbel fpreekt. Hier omtrent kunnen d
]. berigten van mozes ons alleen inlichtin
Y V geven. Offchoon dit tijdsbeftek ook mee
i', . dan zestien eeuwen bevatte, weten wij echte
V van hetzelve zeer weinig, door de beknopi
/j - heid cn het afgebrokene d?r verhalen. H<
r - ' b(
(*) Bij het gebruik vsn dit Schoolboek;
jnoet de onderwijzer eenige landkaarten van c
' plastfen, daar in yoorkoraende, bij de hati
hebben, en de kinSeren daarin laten zoeke^
Wie niets beters kan hebben, behelpe zich, me
^ie", welke men vindt achter watts Schrü
\ Wfime > welke in veler handen is. j
l