Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
cescmiedenis. lv>f
iën, en hoe hield hij zich? — Wat deedj.n.c.©
Ezus met LAZARUi? — Had dat geene «-»s-
wade gevolgen, en hoc ontkwam jezus
ie voor als nog?
XV. Ging h\j naar JeruzaUmf — Te-
jen wien leerde hij daar? — Hoe hield de
Laad zich? — Wat deed judas?
XVI. Waar was jezus nu eenige da-
«n? — Hoe kwam hij in Jeruzalem? —
gebruikte hij ook het Paaschlam? — Wat
telde hij toen in ? — Waar begaf hij zich
lenen?
XVII. Wat deed de Joodfche Raad ? — .
Vat kwam jezus in Gethfemane over ? —
loe en door wien werd jezus gevat ? —
loe gedroeg hij zich? ^
XVIII. Waar bragt men jezus heen ? —•
loe liep de verhooring voor den Raad
f? — Wie mishandelden jezus?
XIX. Wanneer kwam de Raad weder by-
en, en wat deed die ? — Waarom werd
ezus naar pontius pilatus gebragt? —
ievond die hem fchuldig? — Wat deed hij
net j E z u s ? Hoe ging het met judas?
XX. Wanneer, cn hoe, werd het von-
lis uitgevoerd? — Hoe hield zich jezus
nder weg en aan het kruis? — Wat ge-
eurde bij deze gelegenheid? — Wanneer
n hoe ftierf jezus?
XX[. Wie verzochten om het lijk van
e z u s ? — Wat deden jozef en nikode-
t u s met dat lijk ? - Wanneer gebeurde
it? — Wie zagen dit? — Wie bewaakten
et . graf?
XXII. Stond JEZUS weder levend op? —
Un wien vertoonde hij zich ? — Wat
.eed hij iitl dagelyks? Waarom ver-.
fqhcea