Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
' 6 e s c h 1 e d » n i s. 105 x
\<
ten geboren? •— Wie waren de oudersj.ti,c.j.
{Ivan johannes? — Waaruit verwaclitte
imen iets groois van hem?
)l II. Wat werd omtrent dien zelfden tijd
Em MARIA berigt? —- Waar woonde
ARIA, werwaards moest zij reizen, en
aarom ? —• Wat gebeurde, als m a r i a
tee Bethlehem was? — Waar bleef zij met
ihaar kind? — Wat deed leis groots van
jdit kind verwachten, ea hoe werd het
(genoemd ?
; III. Waardoor was de geboorte van
fEzus meer ruchtbaar geworden? — Om
jwelke reden, en waarheen, vlugteden
«ARIA en j 0 z E F met het kind ? — Wan-
leer kwamen zij terug, cn welke was hun-
le woonplaats? — Wat weet men van do
cindfche jaren van jezus?
IV. Wanneer ftierf herodes? — Hoe
verd het Joodfche land toen geregeerd? —
durfde men wel iets doen zonder den land-
oogd, en welk verlangen werd den Joden
lierdoor ingeboezeihd ?
V. Wanneer begon Johannes te lee-
■en? — Wat leerde hij? — Hoe was zij-
levenswijze? — Kreeg hij ook aanhan-
ers?
VI. Wanneer begon jezus te leeren,
waar verfcheeu hij-,eerst openlijk? —
Vaar kreeg je zus de eerfte opvolgers? —
Vaar reisde hij henen?
VII. Wanneer begaf jezus zich eerst
aar Jeruzalem, en wat deed hij daar? —
l'elk getuigenis gaf t o h a n n e s van j e-
us? — Wat kwam jo hannes over? —
/aar ging jezus heen ? — Welke ontmoe-
02 h»d bü in Samaria?
G s VUL