Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
101 B IJ B E L S C H E
' j.n.c.|. houding aan te nemen. Sommige Leeraars
jj. en aanzienli)t<en zagen ook meer en meel
de noodzakelijkheid hiervan in.
gtfteid- XXIV. De gefleldheid van kunften en
ku'i^ften" wetenfchappen was nog, als in het vo-:
«n weien- f'ge tijdvak. Het verlies der vrijheid was
fchappen. aan derzelver befchaving nadeelig, cn doof
dc den lust uit; maar in fommige gevalleit
deed de omgang met vreemdelingen hen
weder met eenige nieuwe kundigheden b&
kend worden.
Er waren ook nog wel eenige fporen
van geleerdheid onder hen. De leden van
den Raad moesten geleerde mannen zijn,
er was zelfs een bijzondere fland van lien
den, die men Schriftgeleerden noemde
maar over liet algemeen was de geleerdheid
zeer verbasterd, en door verfchilfbukken
verdeeld. Eigenlijke Profeten waren er
niet meer, maar de twee beroemde ge-
fchiedfchrijvers josefus en filo begon
nen nu te bloeijen, en de Joodfche gebeur,
tenisfen te boek te brengen.

VRAGEN
tetrefende het zevende tijdvak der Bij-
belfche Gefchiedenis.
I. Hoe vele jaren wnren er nu federt
de fchepping cfer wereld verloopen? —
Wat aanmerkélgk perfoon werd in het laai
ftê der regering van her.odes den groo
te!