Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
O B S C H I l D I N I S. 103
Ujfherg. Hier gaf hij hun zijne laatfte J-0, é
äfen, cn zi.inen laatllen zegen , terwijl hy op
j ne bijzondere wijze van hen opgenomen,
II »or eene wolk ondcrfchept, en naar den
emel weggevoerd werd, gelijk de Enge-
1 aan de Apostelen bcrigtten.
Deze leerlingen keerden, vol ernftig na-
nken, naar Jeruzalem terug, en vertoefden,
bevel van hunnen meester, aldaar, zoo
tot dat zij op eene plegtige wijze tot
,.in ambt ingewijd werden (»).
ïlXXni. In dit tijdvak was de Godsdienst Toedtnd
!»der de Joden nog meer cn meer verbas-»an den
rd , en gevolgelijk nam het bederf in zeden
<lk hand over hand toe. Vooral waren de
Roelens ondeïling zeer verdeeld, waarvan
Bee partijen zeer beroemd geworden zyn.
JE Parizeen, welke zeer ftipt waren ÏQ
uiterlijke waarneming van godsdienst-
ten, maar te gelijk zich afkeerig hiel-
van de ware deugd: deze mag men
regte huichelaren befchouwen. De
^dutfln dachten zeer los over eenige be-
grijke waarheden van den Godsdienst,
i vrijdenkers waren zij ook geenszins naauvv-
iet in hun gedrag. Johannes de i3oo-
j- verzette zich eerst tegen deze dwa-
i gen; daarna ijverde j e z u s gedurig te-
il 1 deze foort van menfchen; hierdoor
Ijon de Godsdienst een zeer veranderde
fr 4 hou-
r*) Deze gefcliledenis van jezus is zoo
*c afgehandeld, omdat er een afzonderlijk
ihoolboek ove^ deszelfs ieven, ook door de
liatfchappij, reeds uitgegeven is, hetgeen alï
^ tweede curfut v»n dit Kort Begrip kan ge-
»ikc worden. - Matth. XXVtll. Handel, l.