Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
B IJ B E L S C H E
J,». C. g. ten de lijken voor zoi^s endergang wegg^
nomen worden. Twee aanzienlijke maiE
jbzosnen, jozef, een raadsheer, en nikodei
wordt be- m u g, ecn leeraar, verzochten vrijheid ort
fr^ye"?' het lijk van je zus af te nemen. Na dat pi
latus genoegzame zekerheid van deszeliÉ
dood bekomen had, Hond hij dit toe. Dj
twee vrienden van den geftorvenen deden ni
alleen de laatfle, maar zelfs eene kostb;
■ en aanzienlijke eer aan het lyk. Zij legd
hetzelve in jozefs familiegraf (gemaal
in eene rots, naar de gewoonte dier tijden
zij floten hetzelve, terwiil eenige vriendiï
nen van jezus dit aanfchouwden: en Q
verzoek van den Joodfchen Raad w(
een wacht van Romeinfche foldaten d
bij geplaatst (*).
ppnjn- XXII. Op den eerden dag der w
f ng en Q^es zondags morgens) ftond de begravi
vam'van J ^ ^ ® weder op. De omflandigheden d
zer luistervolle gebeurtenis deed de foldatj"
in angst wegvlieden. Jezus vertoonde zii_
denzelfden dag nog aan mar ia, aan de a:
dere vriendinnen, ja aan alle zijne leerlï
gen. De volgende dagen bezocht hij v
tiid tot tijd zijne vrienden, cn gaf hsn
roodlge inlichting omtrent zijne leer 1
hunne bezigheden in het vervolg; ook fteh
hij den doop in. In den tempel en in I
openbaar verfcheen hij nu niet meêr; ol
trent het ganfche volk had hij, voor zijni
^ood, zijn werk afgedaan,
Na op. deze wijze veertig dagen doo
V"gt te hebben, wandelde hij met z'i
iw«alf leerlingen buiten Jeruzalem naar d
O,'

M»«^. XXYH. v$. 57-6«^