Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
««eCHIEDKNIS. lOI
(, rhuldig en wilde j ï z u s, gevolgelijk, losla- J.c. ►
en; maar door dc Joden gedwongen,
af hii jezus over, om naar de Romein"
-.he wijze, den kruisdood tc fterven, na
em eerst wreedelijk te hebben laten gec-
len. Totn judas dit vonnis vernam,
itwaakte zijn geweten, en hij kreeg zulk
;ne wroeging, dat hij zich zeiven van het
ven beroofde {*y.
XX. Op vrydag 's morgens viel dit voor; uitiei-
^«ffllond daarop werd het geflagene vonnis
(jr uitvoer gebragt, en jezus met twee,
yjaarlijk fchuldige, moordenaars, buiten de
4d, naar de geregtsphats Golgotha ge-
i d, terwijl Inj met dc grootfte lijdzaam-
id dit onverdiende lot onderging, wenden-
onder weg nog,' zelfs zijne belangrijke
nfpraak tot eenige hem beweenende vrou-
n. Nu wérd hij aan het kruis gehecht;
prooi der folterendfte fmarten, en aan
fpotlust zijner v^anden overgegeven,
[rgevensgezindheid vloeide evenwel nog
zyne lippen, terwijl hij te midden van
n leed, dc zorg voor zijhe moeder ter
:e nam,
;)ntzettende waren, echter, de omftandiglie-
welke dit lijden vergezelden: op den hel-
len middag werd het ftikdonker; de aarde
|fde; fteenrotfen fpleten, en de onfchul-
p lijder blies, om drie uren, zijnen laat-
adem uit; ftervende 200 als hij geleefd
, dat is, ftandvastig en godvruchtig te-
Ct).
I. Volgens dc Joodfche wet, moes-
G 3 ten ^
Mitth. XXVII. vï. 1-30. •
Mattb. XXVII. VI. 31-65.