Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOO » IJ » E L $ C H »
j. B. c.g.ving 'te boven gaat. Hij bad tot god, er
«•"»»' onderwierp zich aan deszelfs wil.
Daarop kwam er eene bezending van ge
regtsdienaars en wachten, onder het gelei
de van den verraderlijken judas, op las
van den Raad, om_ jezus te vatten. H-
gaf zich niet alleen gewillig over, maa
berispte zelfs een' zijner leerlingen, die, tff
gen dezelven,-geweld gebruikte (♦).
Jiïni XVIII. Men fleepte nu jezus, middeni
»oor den den nacht, langs de ftratgn van Jeruzalem
^on^iJ®" bragt hem eerst in het verkeerde huis ef
vervolgens in het paleis van den tegei*
woordig regerenden Hoogepriester CAji
p H a's , alwaar de Raad vergaderd was. M(
ondervraagde hem, maar vond niets tot zyi
befchuldiging. Zijn dood was echter belli
ten: hierom zocht men twee omgekochi
getuigen op, die met verdraaijing zijnt
woorden, hem van godslastering befchuldi
den. De voorzittei- fprak hierop het voj
nis des doods ujt, terwijl de gevangen
die, met eene fiere onfchuld op zijn gelaa'
alles verdroeg, aan de geregtsdienaars we'
overgelaten, welke hem op allerlei wi
fchandelijk mishandelden. Inmiddels fche
de de Raad (t).
jiïus XIX. Vrijdags morgens kwam de Ra
▼«n den weder bijeen, en bekrachtigde het vonnis c
^'he'J" nachts geveld. Deze durfde echter de doo
Stidhou- ftraf niet ter uii^voer brengen, zonder ver!
van den Stadhouder, zijndetc
PONTius pilatus,. Derwaards werdj
2 u s dan oak gebragt. Deze bevond hem <
fch
C) Matth. XXVI. VS. 36-5^.
O; Mattk XXVI. VS. 57-75.