Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIXDENÏSI.


in den Raad op den hals, welke, zoo draJ-n.C.g<
pzelve gelegenheid vond om hem te vatten,
ter uitvoer bragt. Judas, uit vrek-
Ëd en wraak wegens eene beftraffihg vaa
zus, bood zich voor,zeventig guldens
om hem in hunne magt te leve-
.VI. Bij nacht was jE^ifs VtBethamen, jtzvi
^des daags, tot aan hetPaaschfecst, indeneet h«
ipel , zijnde vier dagen te voren
sie zeer plegtige wijze, onder veel ge-
Uh, door eene groote menigte volks, in
^uzakm ingehaald; en befloot nu zijne
jingen met de trefFendile waarheden,
jens de Joodfche gewoonte j liet hij
len Paasciidag avond, ( vallende op Don-
lag in) bij een^ zijner vrienden in da
, het Paaschlam beftellen. En als hij dit
zijne bijzondere twaalf leerlingen ge-
.Jct had, ftelde hij eene plegtige Mdachte-
iin, die onder den naam van Heilig Avorid-
'4/ bekend is; waarna hij zich, onder de
ïndlte gefprekken, nog laat in den avond ,
ijn Jeruzalem naar Eethanicn \is.g%ï(^\^t
II. Ondertusfchen was de Joodfche _ Jtiu»
den geheelen nacht vergaderd, wach-
Y , ^ . , n«»/ ea
op de komst van 5udas, die zich,ge^angen^
tegengaande de hartroerendfte verma- geuoaso,
1 n, voort na den Paaschmaaltijd, van
[j 3 en zijn gezelfchap, had afgezoi»-
r^ Terwijl dit gebeurde, had je zus ia
1 buitenhof, Gethfemané, een' zwaren
I in zijn gemoed, welke alle befchry'
G a ving
1 Mattfi. XXt.
1) Matth. XJ41'
Mark. XI.
.rXXYi. jMatk, Xi-XII»