Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
a K S C H I E D E N I S. 97
i! ellsndig bezochte en bezetene doch- J. n. c. j.
!i eener Heidenfche vrouw, welk« een'~'s.
jlot vertrouwen op hem betoonde (♦).
'^U. Uit het Tyrijche teruggekeerd, zich }r.zva
Galilea eenigen tijd opgehouden, daarwedtr ia
n doofftommen herfteld, en andermaal
duizend menfchen mét weinige fpijs ver- r»i«/««»«
hebbende, ging hij naar Judea, om
feruzalem het loofhuttenfeest te vieren,
groote Raad had nu reeds geregtsdie-
:»s gezonden om j e z u s te vatten, welke
ider dien last onuitgevoerd lieten; dewijl
tjtóoor zijne wijsheid verbaasd geworden
■':!n. Des nachts begaf hij zich evenwel,
! gheidshalve, buiten de llad.
, ier, te Jeruzalem, (prak hij met zoo ve-
iTijmoedigheid en wist de lagen van den
^ eenigen tijd zoo te verijdelen, dat hij
og dagelijks in den tempel kwam om te
wijzen en ellendigen te helpen, en er
;eheelen winter bleef, tot dat het ge-
van het gemeen al te flerk werd; en
i^us over de Jordaan, naar het noor-
oest wijken, waar hij eenige gewig-
lingen verrigtte (f).
I. Nu bezocht jezus voor de laat- j^i,,,
al Galilea; deed hier wederom won-voor het
ri; maakte zijne leerlingen bekend n^et
ten hem boven het hoofd hing, en „"op";»
3! ten derdemale naar Jeruzalem. Be-naar5^<r«.
i' zijne bijzondere leerlingen , gaf^«'"»*
Ipg aan zeventig anderen last, om, bij
r, zijne leer door het land te verfprei-
ij Onder weg gaf hy de nuttiglb on-
G iler-
O Joh. V. Matth. XII. X7.
; j Matth. XV. Joh. VU.