Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
BIJIELSCHE
J.n.C.g»
I-S3.
jRZOf
te Jerjt
zaUm^ in
Ve ralci
B^thfaV
da eo oa'
bij de
grenzen
-^waTjrus*
deelcn. Kort hierna werd deze brave:
nian op eene wreerie wijze ont'ioofd, zijn-
de dit een gevolg van de vvraak, welke h e-
rodias, dc gemalin van her odes,
over zijne vtijmöeiiigc^ maar tevens regt-
mutige belbuffing, nam
Xi. '(en tweedemaal reisde je zus naar
Jcruzalctn; wanneer hij zich tL^gen de Fa^
fij'eèn^ die nii meèr cn meer toonden zijne'
vi.iandeii le zijn, motst verdedigen. Dczej
verdedigmg bragt vele van ziine volgers"
in verrukki!>g ovtr zijne wijsheid, welke"
daarenboven nog meer doorblor^k in dc wij-
ze-van voordragt; vlechtende hij hierin vele'
zinnebeelden cn verfierde gtbeurtenisfen»
die men gdijkeni^fen noemde, waarin hij
zeer ver boven alle andere Joodfche leeraars
uitblonk.
Dc roem dien hij verwierf, noodzaakte)
hem, om andermaal de nafporing van he-
rodes te ontwijken, in de valei van Bcth^
faïda^ liggende aan dc overzijde van de
Jordaan^ ten noordoosten van het meerJ
Zijne volgers vonden hem ook hier, en nu
kreeg hij gelegenheid, om zeven duizend
menfchen met weinig fpijs te verzadigen
welkc, hierdoor getroffen, hem als koning
wilden uitroepen, maar hetgene jeziTs ont-j
weck, daar zulk eene wereidfchc cqr Hiet"
met het oogmerk zijner komst (trookte. Nal
zijne twaalf bijzondere leerlingen een vii^v^
bewijs zijner magt en liefde gegeven te heb-
ben, reisde hij verder noordvvestwaards op^
naar dc üreek daar Tjr^/^ lag, enherfleldehier:
eenê'
C*) Match. IX. XIV. Mark. 11. V. Lui
V-VUI.