Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
öeschieöeäis.
95

zijne leerlingen eene ongehoorde visch- ^n.C.g.
angst hadden; Itilde eenen hevigen ftorm;'
j,Yoer naar de overzijde, en herftelde daar,
)p eene bijzondere wijze, menfchen, die
ij ezeten^ waren, zoodat zij hunne rust cn
.|un v^rdand weder kregen (♦).
X. in Kapernaüm terug gekeerd, her- Jztvt
elde hij in een groot gezelfchap iemand, gene««
ie zich door eigene fchuld had ziek ge- èn^krijgt
aakt, en gaf er hem eene fcherpe les bij. m a t-
Naderhand ging hij bg een' ontvanger
Ollenaar, mattheus^ et-en, nam hemlfng;"^,
Dt zijnen leerling aan , en verdedigde zich, wonde»
p eene treffende wijze, hierover tegen
e Joden, die zeer afkeerig van de toUe-
■,;pars waren, omdat deze menfchen we-
;ns hunne verdachte knevelarij, in eenen
waden reuk flonden.
In deze ztjne woonplaats maakte hij
n meisje van jairus levendig, het*
elke geftorven was, terwijl de vader jE-f
ü s gehaald .had om haar te genezen.
Twéé 'blinden en een ftomme kregen
or hem het gebruik hunner zintuigen we-
ir. Niettegenilaande zulke groote da-'
n, lasterden en verachnen de Farifeën
z u s op eene ongelooflijke wijze.
(Hij maakte, echter, nog groote voortgan-
In. Het getal zijner leerlingen wies tot
'aalf, welke Apostelen genoemd werden.
ii zijne reizen verrigtte hij vele ge-'
thtmakende daden; wekte te Naïn ee-
jongeling ftitxlen dood, en liet dnaroin
»k aan Johannes zeggen: dat men hem
^ zijne zending uit zijne daden kon beoor-
i dee-

) Matth, V. Vin.Luk. VII. VIII. Mark. V.