Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 iijBELseitc
^ B. c.vieren, tlvvaar hij in den tempel het fchari«
»-33. delijke misbruik van koopen cji verkoopen,
zeer vr^moedig berispte. Toen leide jo-
HANNES de dotper een zeer loffelijk getui-
genis van j E z u s af. Maar die brave man
geraakte, Öm zijne vrijmoedigheid en ernst
in het beftraffen vah HEfeoDES antjpas,
onfchuldig in de gevangenis , weshalve
JEZUS, uit voorzigtighèid, naar Galilea
terug keerde. Door Samuria gaande, had;
hij aldaar een aanmerkelijk gefprek met eenè
vrouw, haar den aard van den godsdienst
en van zijne komst beduidende
Jüïuf VIII. In zijn vaderland, Galilea, deec
jv« " goeds, genas aldaar de dochter var
têih"' een' opziener der Synagoge, en kreeg dus
een groot aanzien. Maar in de (lad, daal
hij opgtvoed was, Nazareth, noodzaakt(
men hem het eerst om een ander verblijl
op te zoeken, en dit vond hij te Kapernaümï
hetwelk aan een binnenwater of meer zeej
gelegen lag (f);
jf.iu» IX. Velen hoorden jezuS gaarne, ej
ie«rt cp daarom was hij altijd b?reid om de men
«n"op^!ietfchen te onderwijzen, waartoe hii allei
»eer, en lei plaatfen uitkoosi Op een' naburige!
tMCDden. ' "" uitnemend on
' derrigt; en genas, in de Had terug komen
de, verfcheidene ziekten ^ waardoor er eei
groote roem van Hem uitgiiig.
Jezus bevond zich, eenige dagen hier
ra, buiten Kapernaüm, aan het meer; gin?'
in een fchip, en op hetzelve (taande, leer
de Hij het op firand üaande volk j maakte'
dj
(♦) Toh. III. Matth. iVi Mark. I.
Xt ) 'Job. IV. Luk. IVi