Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIKÄE N 1:4.

jantwoordde , erkenden zij hem niet alsj. mC, gw
srlosièr (♦).
V. Johannes, de zoon van den pries- Johak.
r ZACHARIAS, begon, toen hij dertig ja-en^^Jop"
|:n bereikt had, op eene thans ongewone
ijze te leeren. Hij onderrigtte zijne land-
inooten, dat nu de lang verwachte' mes-
[as geboren was, dewelke eerlang zel-
zoude onderwijzen, en veel hooger was
l?an hij. Johannes was nederig en inge-
. »gen van gedrag, ecnvouwig gekleed, en
, : hetgene de geringde lieden tot fpiis ge-
:uikten: door zijne zedigheid en nadruk
in zeggen, kreeg hij vele leerlingen, wel-
ï hij in eene rivier, de Jordaan geheeten,
3optc, en dus bij voorraad jäzus in
; hand werkte (f
VL Jezus zelve dertig jaren oud zijnde, .
ik zich ook van jo hannes in de beginf ^tê
van doopen. Van hier, waar hij als een*eercn.
, uitengewoon perfoon bekend geworden
as, vertrok hij weder naar Galilea^ daar
, jj de eerde bijzondere leerlingen aannam.
:et dezen, waar hij zich gedurig nieu-
en vervoegden, reisde hij, volgens de
woonte van de leeraars dier tijden, van
i eene plaats naar de andere. In dit gezel-
lliap tt Kana op eene bruiloft zijnde, gaf
$ een bewijs van zijn vermogen, verande-
rde het water in wijn f S).'
iJVII. Volgens de gewoonte der gods- jg^us
<?nstige Joden, besaf zich jezus naar in judtm
\{dca, om het Paaschfeest te Jeruzalem te ^^ tcru»,
vie-
Lnk. IIL vs. r.
ijt) Matth, in. M^rk. I. Luk. IIL Joh. ï.
f§) Matth. III. Luk, IIL }V. Job. IL