Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
$1 SIJBELSCHE
J. n. C g.meer ruchtbaar geworden was, moesten zlj-
1-S3. ne ouders, met het kind, eenigen tijd naar £~
gypte vlugten , omdat h e r o u e s, uit arg-
waan, hetzelve zocht te dooden. Na des
konings dood keerden zij naar hun vader-
land terug, en woonden ftil te Nazareth.
Van JEZUS kindfch» dagen is niets be-
kend , als dat Hij, in zijn twaalfde jaar reeds,
buitengewone blaken van een groot ver-
ftand gaf. Voorts oefende hij zich vlijtig}'
in zulke dingen, welke hij eerlang aan de
menfchen zoude onderwijzen. Hij had zij-
ne ouders lief; was hun gehoorzaam; en
hielp den man zijner moeder, jozef,
wel eens in het timmerwerk (♦3«
en opvol- Kort na jezus geboorte, ftierf he-
Écrs van p. O D E s, waarop de keizer van Rome des-
HEio»E5, zelfs rijk verdeelde, en aan deszelfs zo-
nen ter befturing overgaf. Het eigenlijk
Judea kreeg archelaus in zijn deel, die |
het weldra zoo flecht maakte, dat de kei- I
zer hem afzettede, en het land door land- 1
voogden liet befturen, onder welke pon-"
Tius PILATUS meest bekend geworden
is. Tusfchen beiden vergunde de keizer aan
de Joden, om herodes aorippa tot
koning te hebben; maar deze durfde in de '
daad niets uitvoeren zonder verlof van
den landvoogd.
Deze omftaudigheden waren de oorza-
ken, dat de Joden verlangden naar eenen
bevriider, die hen uit zulk eenen afhankelij-
ken toeftand verlosfen mögt. Den zoodani-
gen verwachtten zij in den messias, en
omdat JEZUS niet aan deze verwachting
be-
. Matth. II. Luk. II.