Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
6E3CHIEDENIS,
91
II. Omtrént denzelfdcn tijd werd aan ze-j. n. c.j.
ere MARiA, de bruid van eenen timmer- 3S-"
lan JOZEF, te Nazareth wonende, door Geboorte
en' engel kennis gegeven, dat zij in
ort een kind zoude krijgen, lietwelke de
lEssiAS wezen zoude. Elk godsdienstig
iood wist, dat er een Mesfias beloofd was,
offchoon vele van zulk een' perfoon ver-^
weerde denkbeelden hadden: mar ia werd
:chter onderrigt, dat zij er den Zaligma-
:er door verdaan moest. Terwijl maria
:ich nu in een' gezegendên toeftand be-
vpnd, werd zij verpligt om naar Bethlehem ^
ten klein ftadje in Judea^ (^Nazareth lag
n Cafilea^ te reiden, overmids de toen- .
jnalige Romeinfche koning of keizer, zoo
|ils hij geijoemd werd, wilde weten hoe )
t-ele menfchen in liet Joodfche land woon-
len. Daar deze opfchrijving op de Jtrod-
che wijze ter uitvoer gebragt werd, ei)
:lk dus naar zijne eigene hoofdplaats moest
reizen, ging m a r i a naar Bethlehem , de
ïoofdplaats van davios gcflacht, waaruit
ij afftamde. Maria, hier eenig;?u)s lan-
er moetende vertoeven, beviel van hnar
ind, hetgeen zij wegens armoede, iii het
eringfte vertrek van eene openbare herberg
n een krib nederleide. Met dit ai waren
^r zeer treffende voorvallen eu wondervolle
Idingen bij deze geboorte gebeurt, die ieta
buitengewoons van dit kind deden ver-
iwachten ("» ).
III. Na dat, door eenige Perfifehe ge- viu^
leerden, de geboorte van dit kind, hétw&lk
op goddelijk bevelj JEZUS genoemd werd,jg2y|^ -
meer
(*) Luk. IL Mactb. I.