Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJBELSCHE
=Me=B5ee=
ZEVENDE TIJDVAK.
yan dc Geboorte van /ez0s chris^
T u s , tot ^an zijne Hemelvaart.
fiehehende drie en dertig ^arcn^
Jafen van chrïStus geboorte i—
CeHoor.» I. N II waren er reeds vier duizend ja»
u vtti jo- na de Schepping der Wereld verloo-
^ wanneer eene gruote verandering in
den godsdienst .en toeftand der volken be-
gon voor te vallen; die,-vooral onder de
Joden, zeer aanmerkeliike gebeurteiiisfen
veroorzaakt heeft. Zij waren reeds op het
einde van het vorige tijdvak eenigzins af^
liankelijk geworden, en hun koning hero-
PES ontleende de klem zijner magt alleen
van de Romeincn^^, In het laatst der rege-
ling van dezen koning, kreeg een zeker
, ' priester te Jeruzalem^ zachariüs , eenen,
zoon, niettegenftaande hij en zijne vrouw
elisabeth, reeds vrij bcj-aard waren.
De omflandigheden voor cn bij deszelfs ge^
boorte voorvallende, waren ;£00 opmerke-i
lijk, dat men van dit kind, hetwelk jo-i'
>annes genoemd werd, iets groots vcr-
. ;waclmp O.
' ; ^ U. Om.
(•) Luk. U ^ "