Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
voor verhevene denkbeelden en liefde tot dicht- en
toonkunst. Opgetogen luisterde men naar de zangers,
die de daden der helden verkondigden, en nooit bezat
eenig volk zulke uitnemende heldendichters als de
Grieken.
Reeds in de vroegste tijden vereenigden zich enkele
stammen tot gemeenschappelijke ondernemingen. Wat
van den tocht der Argonauten wordt medegedeeld, kan
onder de mythen gerangschikt worden. De Trojaansche
oorlog, die van 1033—1023 v. C. gesteld wordt, heeft
een historischen grondslag, en is bezongen in een der
voortreffelijkste gedichten, die ooit zijn voortgebracht:
de Ilias van Homeros. Veel grooter dan de stoutste en
meest opzienbarende wapenfeiten hadden kunnen hebben,
was de invloed, dien dit meesterstuk op de ontwikke-
ling der Grieken had.
Sedert dien tyd had er tot omstreeks 800 v. C. eene
voortdurende volksverhuizing in Griekenland plaats, die
een aanvang nam met den zoogenaamden terugkeer der
Haraklieden, afstammelingen van den vergoden Hera-
kles (Hercides), die vroeger uit de Peloponnesos verdre-
ven zouden zijn. Gedurende dezen tijd werden de
grondslagen gelegd van de toestanden, die wij later in
Griekenland aantreffen, en begon het stichten van volk-
plantingen.
Tot nu toe hadden de Pheniciërs op vele eilanden
en kusten van de Egeïsche Zee vestigingen gehad,
maar de Grieken verdi-ongen hen in korten tyd, en
vestigden zich bovendien aan de kusten der Zwarte
Zee; aan de Zuidkust van Tlu-acië en Macedonië in de
steden Abdëra en Amphipölis; op Sicilië, waar het
bloeiende en machtige Syracuse verrees; in het Zuiden
van Italië, Groot-Griekenland genoemd, met de steden
Croton, SybSris en Tarente; in Frankrijk, waar zij
Massilia (Marseille) stichtten; op de Noordkust van
G