Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
io
Toen Alexander de Groote door Syrië trok, weer-
stonden de Tyriërs zeven maanden lang zijne zegevie-
rende scharen; — toen moesten zij voor de overmacht
buklien, ten gevolge van onderlinge tweedracht. Van
dien tijd af was de macht van dat kleine volli gebro-
ken, want in de stoi-men, die na den dood van den
Macedonischen veroveraar over het Oosten losbarstten
en dit verwoestten, was het den Pheniciërs niet meer
mogelijk hunne onafhankelijklieid te herstellen.
De Carthagers.
In Tyr bestonden twee staatkundige partijen: die der
aristocraten en die des volles. Menig koning slaagde erin
die partijen rustig te houden, maar somtijds maakten
zij van de omstandigheden gebruik om elkander te be-
strijden. Hiram I werd opgevolgd door zijn zoon Balet-
sor, die slechts acht jaren op den troon zat en een
zoon, Moetton, naliet, te jong om nog te regeeren.
Tijdens zijne minderjarigheid zochten de hoofden der
volkspartij hun invloed te vermeerderen. Bij zijn dood
liet I\Ioetton een jeugdigen zoon na, Pygmalion, en
eene dochter Elissar (Dido), die met haar oom Sichar-
bal, den hoogepriester van Jlelkarth, gehuwd was.
Sicharbal, door Jloetton aangewezen als regent voor
Pygmalion, werd door de volkspartij afgezet en later
door Pygmalion omgebracht. Elissar wilde nu haar
echtgenoot wreken en wist daartoe de gansche aristo-
cratie op hare hand te krijgen. Plare samenzwering
kwam echter aan 't licht, en nu wist zy zich met hart;
aanhangers van eene in de haven zeilree liggende vloot
meester te maken, waarmede zij naar de Noordkust van
Afrika stevende. Zij ontsclieepte zich met de haren nabij
eene plaats, waar de Sidoniërs eeuwen te voren de toen
verlaten stad Kambe hadden gesticht, kocht die streek