Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
natiën van lateren tijd eigen is. Maar reeds dat jagen
naar stoffelijk voordeel bracht hen tot vele uitvindingen
en ontdekkingen, en hun omgang met vreemde volken
deed hunne kennis toenemen. De Pheniciërs behooren
tot de oudste volken, die een eigenlgk letterschrift had-
den (het is aan het Egyptische ontleend en het Grriek-
sche aan het hunne), en in de rekenkunst en sten-en-
kunde brachten zij het betrekkelijk ver: bij nacht re-
gelden zij hun koers naar de Noordpoolster.
Hun godsdienst was evenals die der bewoners van
Mesopotamië, waar zij vroeger gewoond hadden, aan
de Akkads ontleend. Ook zij heiligden den zevenden
dag der week als Sabbat en kwamen aan hunne nei-
ging tot zinnelijk genot te gemoet door de vereering
van de godin Astarte, evenals de Babyloniërs door die
van Mylitta. Verscheidene van hunne mythen komen
met Assyrische overeen en zijn later door de Gi-ieken
overgenomen, zooals die van Adonis, den jeugdigen
lentegod, die sterft en door zijne geliefde beweend wordt,
en die van den krachtigen zonnegod Melkarth, veel
gelijkende op het verhaal van den Israëlietischen Sim-
son, en waaraan de Grieksche Herakles ontleend is. De
hoogste goden werden aangeduid met den naam haül.
Een hunner was de vuurgod Moloch, die reeds bij de
Akkads voorkomt en tot wiens eer de Pheniciërs, gelijk
de meeste Kanaanietisehe volken, kinderen en volwas-
sen menschen verbrandden, door hen in een gloeiend
gemaakt metalen beeld, dat eene menschengestalte met
een stierekop had, te plaatsen, en waarbij de priesters
met allerlei klankgevende instrumenten het angstgeschrei
der ongelukkige offers overstemden. Gelijk bij alle reeds
behandelde A'olken Averden de godsdienstige denkbeel-
den voortdurend gewijzigd, en Avaren de goden, aan
Avelke de massa des volks het meest hechtte, niet altijd
die, Avelke de })riesters op den voorgrond plaatsten.