Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
een paar eilanden in de Perzische golf. Deze vestigin-
gen waren meerendeels geene eigenlyke bezittingen,
dewyl haar niets ten behoeve van het moederland werd
afgeperst, en ieder, óf reeds van de stichting af, of na
verloop van tijd, eene staatsregeling maakte, overeen-
komstig eigene behoeften. Op sommige plaatsen echter
bezaten zij niets dan handelskantoren, die zij er met
vergunning van de bewoners of den daar heerschenden
vorst gevestigd hadden.
Toen de Assyrische veroveraars optraden, sloot Tyr
zich bij hen aan, gelijk Sidon vroeger de gunst der
Egyptische had weten te winnen, en verwierf zich daar-
door den voorrang onder de Phenicische staatjes. Tyr
was eerst bestuurd geworden door twee overheidsper-
sonen, schophetini, maar omstreeks den tijd, dat de
Israëlietische troon door David werd beklommen, riepen
de Tyriërs AbibaSl tot koning uit, wiens zoonlliraml
op den meest vriendschappelijken voet stond met Salomo.
De Tyriërs voeren door de Zuilen van Herakles langs
de Westkust van Afrika, waar zy tot nabij den Sene-
gal koloniën stichtten, en begaven zich langs de kust
van Spanje door de Gallische Zee naar de Tin-eilanden
(Scilly). Tyr, aldus de voornaamste handelstad der
wereld geworden zijnde, waagde het, zich tegen Sahnan-
asar V te verzetten. De Assyriër trok tegen de stad
op, en daar de overige Phenicische staatjes haar niet
bijstonden en zelfs hxmne vloten ter beschikking van
Salman-asar V stelden, zagen de Tyriërs zich genood-
zaakt het op 't vasteland gelegen deel hunner stad te
verlaten en zich op de eilandstad terug te trekken. Zij
verweerden zich met de grootste dapperheid, versloegen
de Assyriërs, die de Phenicische schepen bemand hadden,
in een zeestrijd en dwongen Saryoekin, den opvolger
van Salman-asar V, het beleg, nadat het tien jaren ge-
duurd had, op te breken (715 v. O.). Sidon werd nu