Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ixiiorD. VII
Bladz.
Dc Itabyloiiiërs en Assyriërs. Zekere bron- 58.
nen voor de geschiedenis dezer volken. — De Ak-
kads. — Babyion en Assyrië onder de heerschappy
van Egypte. — Assyrische veroveraars. — Nabo-
polassar overwint Assoer-edil-ilani. — Nebukadne-
zar. — Het ryk komt onder de Perzische heer-
schappy. — Spijkerschrift. — Gunstige gelegenheid
voor den handel. — Behandeling van krygsgevan-
genen en slaven. — Het lot der vrouw. — Gods-
dienst en eeredienst. — Chaldecn. — Sterrenkunde. —
Geneeskunde. — Werktuigkunde. — Landbouw. —
Nijverheid.
De Meden en Perzen. Invallen der Assy- 63.
riërs. — Cyaxares. — Astyages. — Cyrus. — Kam-
byzes. — Darius I (Histaspis). — Xerxes. — Ar-
taxerxes. — Perzië door Alexander den Grooten
onderworpen. — Despotisme. — Hofleven. — Het
Mazdaïsme. — De wereldbeschouwing der Boen-
dehesh. — Staatsregeling van Darius I. — Weten-
schap. — De vrouw. — Bouw- en beeldhouw-
kunst. — Landbouw. — Nyverheid. — Handel.
De Pheniciër«. Gesteldheid van hun land. — 70.
Eerst zeeroovers, later kooplieden. — De Giblie-
ten. — Sidon. — Uitgebreidheid van den handel. —
Tyr. — Staatsregeling. — Koloniën. — Nijverheid. —
Winstbejag. — Godsdienst. — Krijgswezen. —
Onderwerping door Alexander den Grooten.
De Cartliagers. Stichting der kolonie. — 75.
Onderwerping der naburige horden. — Carthago
volgt eene andere staatkunde dan het moederland. —
Huurtroepen. — Regeeringsvorm. — Raad der
Honderd. — De familie Barkas. — 'Godsdienst. —
Letterkunde. — Landhuishoudkunde. — Handels-
verkeer.