Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
op de lioogste machten, en 3. de wet tegen booze
geesten met voorschriften aangaande zedelijklieid, rei-,
nigingen en plechtigheden bij den eeredienst. In de
S^le eeuw n. C., toen het Baktrisch reeds eene doode
taal was, werd tijdens de regeering der Sassanieden,
met gebraikmaking van oude oorkonden, door eenige
geleerden de Boendehesh opgesteld, een werk, dat eene
godgeleerde Avereldbeschouwing bevat.
Volgens deze staat tegenover het rijk des lichts, der
waarheid en der reinheid, het rijk van de duisternis,
den leugen en de onreinheid. In de hoogste sferen troont
het rijk des licht, in den diepen afgrond nestelt dat der
duisternis; tusschen die beide ligt de aarde, hettooneel
van den strijd tusschen goed en kwaad. Het rijk der
duisternis wordt beheerscht door Anro-maïnyus. Hij on
zijne dienaren zijn van den rang van goede tot dien
van booze geesten vervallen. De meest bekende van
deze is Aeshma, de duivel van den toorn, die als
Asmodee door middel van de Joden by de Christenen
bekend is geraakt. Anro-maïnyus streeft er steeds naar
al het goede, door Ahoera-mazda geschapen, te veront-
reinigen en te bederven. Hij heeft de eerste menschen
tot zonde verleid op een wijze, overeenkomende met
die van het paradijsverhaal in het Oude Testament, den
dood op aarde gebracht en schadelijke planten en die-
ren doen ontstaan. Tegen de werken der duisternis,
waardoor de mensch te allen tijde wordt belaagd, moet
men zich vi-ij waren door den eeredienst. Deze kent
tempels noch beelden, want alleen door het reine vuvxr,
gepaard met tooverspreuken en offerzangen, kan de
macht der booze geesten gebroken, en de mensch van
onreinheid gezuiverd worden. Ook de landbouw en de
verzorging van reine planten en dieren werken ki-achtig
mede om het rijk der duisternis afbreuk te doen, even-
als waarheidsliefde en wei'kzaamheid. Daarom moet