Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 64
tl
legden hem en velen anderen vorsten eene jaarlljksclie
ƒ schatting op. Nadat de Scyten acht jaren in West-Azië
geheerscht hadden, gelukte het CyaxSres hen weder te
I verdrijven. Hierop verbond hij zich met Naboe-bal-
; oessoer van Babyion tegen Assyrië, dat veroverd en
verdeeld werd, en trok toen Klein-Azië binnen, waar
hij Alyattes, den koning van Lydië, een slag leverde,
/ (610 V. C.), die door den angst, welke eene zonsver-
duistering plotseling onder de beide legers veroorzaakte,
werd gestaakt. De beide vorsten sloten hierop een
verbond, dat bezegeld werd door het huwelijk van de
dochter van Alyattes met Azi-dahak (AstySges), den
zoon van CyaxSres.
Deze AstySges, een vreedzaam vorst, huwde na zijne
troonsbeklimming zijne dochter Mandane uit aan Kam-
boezya (Kambyzes) den koning der Persen, die door
♦ Cyaxares onderworpen was. Koeroes (Cyrus), de zoon
van Kambyzes en Mandane wist zijn vader over te
halen, de Meden, die hunne krijgshaftigheid begonnen
te verliezen, aan te vallen. Reeds in den eersten strijd
werd Kambyzes verslagen en gedood, maar Cyrus zette
den oorlog voort en onderwierp Medië. Hierop
maakte hij zich meester van Lydië, (waarover de
wegens zijne rijkdommen bekende Kresus, de zwager
van Astyages, regeerde), van Phenicie en van Babyion,
en stichtte aldus een uitgebreid rijk van den Indus tot
de Middellandsche en de Egeïsche Zee. Zijn zoon en
opvolger Kambyzes veroverde 525 j. v. C. Egypte, en
kwam om het leven, nadat er onder de leiding van de
Medische priesters een opstand tegen hem was uitge-
broken. Door eene samenzwering van de voornaamste
Perzen werd de troon beklommen door Darayavoes I
(Darïus), die een krijgstocht ondernam tegen de Scyten
aan den Donau en een opstand der Kleinaziatische
Grieken dempte, maar niet slaagde in zijne pogingen