Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
(om Babyion van drinkwater te voorzien) en machines,
waarmede het water uit de rivieren in hooger gelegen
kanalen werd geschept.
Daar de streek, waarin Babyion lag, steen noch hout
opleverde, werden er de gebouwen opgetrokken van
gebakken steenen, die gewoonlyk het merk droegen der
steenbakkery, van welke zij aflcomstig waren.
De nijverheid stond op een betrekkelijk lioogen trap.
De weverij bloeide: Babylonische tapijten gingen in de
oudheid voor de schoonste door, niet het minst wegens
lumne schitterende kleuren. Ook maakten de Babylo-
niërs eene menigte artikelen van weelde en opschik:
welriekende wateren, kunstig gesneden steenen in zegel-
ringen, sierlyke wandelstokken, enz.
Zoo hadden de Babyloniërs eene welvaart en eene
beschaving, als slechts een handeldrijvend, geen oorlog-
zuchtig volk kan bezitten; ongelukkig waren zy daai'bij
verwijfd en weelderig.
DeMedenenPerzen.
De verschillende staatjes door volksstammen, afkom-
stig van het plateau Pamir en van Toeran, in Medië
gesticht, hadden sedert de 9de eeuw v. C. veel te lyden
van de invallen der krygszuchtige koningen van Assyrië.
In de tweede helft der 7<ie eeuw v. C. kwam een
nieuwe volksstam onder aanvoering van Oevakshatara
(CyaxSres) uit de streken van den Oxus (Amoe) zich
in Medië vestigen en onderwierp zonder veel moeite
de rijkjes, die hij er aantrof. Cyaxares, aldus de stichter
gewoi'den van het Medische rijk, wilde zijne veroverin-
gen voortzetten en viel met een sterk leger in Assyrië.
De Scyten (Sarmaten), die ten N. van den Kaïdiasus
woonden en jaarlijks plundertochten ondernamen in de
zuidelijker gelegen landen, dwongen hem te wijken en