Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI IXHOüD.
Bladz.
en handwerken. — Het Boedliaïsme; zijn strijd
met liet Bralimaïsme. — Bralmia en de trimoerti. —
Letterkunde. — Kunsten.
De Egypteiiareii. Ouderdom hunner bescha- 35.
ving. — Steen van Rosette. — Hieroglyphen. —
De iSfijl. — Verdeeling der oude geschiedenis van
J{lgypte. — Eijk van ^Memphis; mienes, Cheops. —
Farao's van Thebe; Amenemhat HT. — De Hyk-
sos. — Amosis. — Thoetmes IH. — Ramses II. —
Dodekarchie. — De Ethiopiërs in Egypte. — Psam-
tik I, ïs echo, Amasis, Psanitik Hl. — Egypte een
Perzisch wingewest. — Alexander de Groote ver-,
overt Egypte. — De inboorlingen. — Het bestuur. —
Do volksklasse. — De hoogere standen. — Ont-
wikkeling van den godsdienst; mummiën. — Be-
trekkingen door de priesters uitgeoefend. — Sphinxen,
Pyramiden, tempels, catacomben, kunsten. — Letter-
kunde, Pentaoer. — Landbouw, handwerken, handel.
De Israëlieten. De twaalf stammen. — Oudste 48.
eeredienst. — Verovering van Kanaiin. — Rich-
ters. — Saul en Samuel. — David. — Salomo. —
Rehabeam. — Jerobeam. — Achab. — Jehu. —
Salmanassar V voor Samaria; het rijk van Israël
vernietigd door Saryoekin. — Athalia. — Jozia. —
Nebukadnezar verovert Juda. — Jeremia,Ezechiël.—
Einde van de ballingschap. — Makkabeën; over-
heersching der Romeinen. — Jezus. — Ondergang
van den Joodschen staat; het Jodendom. — Ver-
plichtingen des volks jegens de priesters. — Sla-
vernij. — Toestand der vrouw. — Vaderlijke
macht. — Behandeling der overwonnenen. — Straf-
wetten. — Vermaningen tot menschlievenheid. —
Geringe wetenschappelijke kennis. — Bouwkunst. —
Nijverheid. — Landbouw.