Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
tuinen, liet verfraaien. Maar reeds in 539 v. C. ging
dit rijk met zijn koning Naboe-nahid ondanks de dap-
perheid, waarmede diens zoon Bel-sar-oessoer de stad
Babyion verdedigde, te gronde, en maakte Cyrus het
tot een deel van het Perzische rijk.
Niet slechts van de gebeurtenissen, ook van de maat-
schai)pelijke toestanden der oude Assyriers en Babylo-
niërs wordt ons meer bekend. Uit hetgeen de opgra-
vingen bij Mosoel aan 't licht hebben gebracht, blykt,
dat die oude volken tot een vrij hoogen trap van be-
schaving moeten gekomen zijn, daar hun beeldhouw-
werk, vooral het Assyrische, veel losser, levendiger en
natuurlyker is dan dat der Egyptenaren, en zij reeds
in overoude tijden eene letterkunde hadden. Te Baby-
Ion bestond reeds 2000 v. C. eene boekery. Een ge-
deelte van het paleis te Ninive van Assoer-ban-habal,
den krachtdadigsten, moedigsten, wetenschap- en kunst-
lievendsten, maar tevens wreedsten koning van Assyrië
(650 V. C.), was bestemd voor archief en bibliotheek.
Ieder boekwerk dezer bibliotheek bestond uit een aan-
tal gelijkgevormde platen van gebakken steen, aan beide
zijden beschreven. De letters werden met eene stift in
de weeke klei geteekend, waardoor de streepjes, waar-
uit zij bestaan, den vorm van wiggen of spijkers kregen
(spijl; er schrift). Onder de ontcijferde werken is er een,
dat een polytheïstisch verhaal van den zondvloed bevat,
en minstens zeventien eeuwen v. C. moet zijn opgesteld.
Andere werken handelen over spraakkunst, geschiedenis,
rechtswezen, godenleer, natuurlijke historie, sterrenkunde
en sterrenwichelarij; doch van het meerendeel zijn
slechts fragmenten gevonden.
Deze beschaving was grootendeels afkomstig van de
Akkads. Het spijkerschrift, de telling, de maten en
gewichten, de heilige boeken en de sterrenwichelarij
zyn door de Babyloniërs van hen overgenomen en van