Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
voor Jahwe gebracht, en geoefend werden om als raad-
gevers en vermaners voor het volk op te treden, üoor
Inm invloed werd, nadat Saul tegen de Philistynen ge-
sneuveld was, David tot koning uitgeroepen. Deze ver-
overde Jeruzalem en maakte die stad tot zijne residentie
en tot het middelpunt van de vereering van Jahwe,
nevens wien hij echter ook nog baäls aanriep. Hij
voerde vele gelukkige oorlogen en beoefende met goed
gevolg muziek en dichtkunst (enkele psalmen). Zijn
zoon Salomo kon door den oorlogsbuit, dien zijn vader
hem had nagelaten, en de voordeelen, die hij uit zijn
aandeel in Phenicische handelsondernemingen trok, het
ryk grooten luister geven. Hij bouwde benevens heilig-
dommen voor andere goden den kostbaren Jeruzalem-
schen tempel voor den dienst van Jahwe en legde hier-
door den grond van de macht der priesters, die daar
dienst deden. Salomo schepte behagen in de kunst om
spreuken te dichten en raadsels voor te dragen, en
sedert zyn tijd kregen personen, die zich daarmede
bezighielden en wijzen genoemd werden, invloed op het
volk. Toen zijn zoon Rehabëam aan de regeering was
gekomen, eischte het volk vermindering van de druk-
kende belastingen en heerendiensten, door Salomo op-
gelegd, doch in plaats van aan die rechtmatige vorde-
ring te voldoen, dreef hij het despotisme zoo ver, dat
tien stammen zich onder Jerobëam van hem afscheurden
en sedert het rijk van Israël of Samarïa vormden (975
V. C.). In tegenstelling met de beeldlooze vereering van
Jahwe te Jeruzalem, liet Jerobeam dien god onder de
gedaante van een stier aanbidden, waardoor hij de on-
tevredenheid van de profeten en hunne aanhangers
opwekte. Maar veel heviger werd de verbittering der
profeten, toen koning Achab (f 897 v. C.) den dienst
van den Tyrischen baäl had toegelaten, en deze meer
en meer ingang vond. Er ontstond eene geduchte wors-