Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
gij voor mij meer zijt dan een millioen voetknechten,
honderd duizend ruiters en tien duizend broeders of
zonen, al waren die allen te zamen." Op dit gebed ver-
leent Ammon Imlp, en de held baant zich een bloedigen
weg door de vijanden heen. Iets later werd er een roman
geschreven, bekend onder den titel: „üe twee Broeders."
Het verhaal teekent de ongelukken van twee broeders,
teweeggebracht door de wraakneming van de vrouw
des eenen, omdat de andere niet wilde beantwoorden
aan de liefde, die zij voor dezen had opgevat.
In den landbouw maakten de Egyptenaren weinig
vorderingen. Uit de mum-schilderingen blijkt, dat de
druiven in zakken werden uitgewrongen en de wijn-
pers dus onbekend was. Enlcele taklien van nijverheid
kwamen tot vrij aanzienlijke ontwikkeling, zooals het
vervaardigen van linnen en katoenen stoffen, van papier,
houten huisraad, glas en schoone vernissen. Merkwaar-
dig is vooral ook de bedrevenheid der Egyptenaren om
de verbazende steenblokken hunner bouwwerken, vooral
van de obelisken (naalden) en monolithen (kolossale
zittende beelden uit een enkelen steen) te vervoeren
en op te richten.
De vrees der priesters voor een levendig onder-
ling verkeer der volken, en de gestrenge spijswetten,
waardoor men ervoor beducht was, in aanraking te
komen met menschen, die misschien vleesch hadden
gegeten van dieren, welke de Egyptenaren voor onrein
hielden, belemmerden eenigszins den buitenlandschen
handel. Langs den Nijl was er een levendig handels-
verkeer.
De Israëlieten.
Dit kleine, doch hoogst merkwaardige volk, welks
geschiedkundige en dichterlijke gesclu'iften eene meer
algemeene bekendheid hebben verkregen dan die van