Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
zieke te beliandelen. De geneeslcimdige liulp werd kos-
teloos verleend, maar de herstelde zieken verzuimden
niet licht, den tempel een geschenk voor hunne genezing
aan te Lieden. Menig geneesheer wees erop, dat het
herstel der zieken afhankelijk was van het geschenk,
dat den tempel zou worden aangeboden. De ziektebe-
handeling geschiedde door aanwending van geneesmid-
delen, gebeden en bezweringen.
De sphinxen (steenen leeuwen met een menschenhoofd)
en de pyramiden bewijzen, dat de Egyptenaren meer
behagen schepten in het kolossale, dan in het schoone
en verhevene. Er zijn 40 groote en meer dan 100 kleine
pyramiden. De drie groote bij Gizeh bevatten ruim
4Vg millioen M' steen. Zij dienden tot begraafplaatsen
van de koningen, en naar zulk nutteloos werk werd
het volk bij tien duizenden als lastdieren heengedreven.
Bij Memphis bevond zich eene doodenstad, eene ver-
bazende uitgestrektheid, waar de inwoners in van steen
opgetrokken grafltelders de mummiën hminer voor-
ouders bewaarden; de bewoners van Thebe deden het
in grafgewelven (catacomben) in het Lybische gebergte
over eene uitgestrektheid van twee uren gaans uitge-
houwen.
]\Ierkwaardiger echter dan de pyramiden, zijn de
reusachtige tempels. Binnen den omtrek van den tempel
van Edfoe en van dien op het eiland Philae staan de
leemen hutten van geheele Arabische dorpen. In den
kolossalen tempel van Thebe bij het tegenwoordige dorp
Karnak bevinden zich in den middelgang twaalf pilaren,
ieder van ruim 3,7 M. middellijn; de overige 122 pi-
laren, waardoor het dak Avordt gedragen, hebben eene
jniddellijn van 2,7 M. Die tempel Averd gedurende 1100
jaren steeds vergroot, en nu maakten de Egyptenaren
zoo Aveinig vorderingen in de bouAvkunst, dat er slechts
Aveinig verschil in stijl aan is op te merken: zij Averk-