Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
eerst aan het redden der katten en daarna eerst aan
'tbhissehen werd gedacht. De koningen uit dezen tijd,
die reeds gedurende hun leven vergood werden, bevor-
derden den uiterlijken godsdienst, maar als onbeperkte
heerschers, die aan geene priesters gehoorzaamden.
]\Ieer dan vroeger begon men liet geloof aan de on-
sterfelijkheid met den godsdienst in verband te bren-
gen. Men beschouwde het toekomende leven als eene
voortzetting van het aardsche, zonder dat daarbij voor-
eerst sprake was van vergelding. Met het oog daarop
beoefenden en voltooiden de priesters het Boek van het
uitgaan op den dacj (Boek der opstandüig, Doodenboek),
eene verzameling van deels zeer oude, deels jongere
spreuken, bestemd om door hare tooverkracht den
overledenen op hunne reis naar de eeuwigheid, de over-
winning te verzekeren. Zulke spreuken werden ten be-
hoeve van de dooden opgezegd en, geschreven, met
hunne mummiën in de kist besloten. Ook verschaften
de priesters magische papyrussen, die de levenden tegen
booze geesten beschermden.
Na de verdrijving der Hyksos werd Ammon van
Thebe de hoofdgod der Egyptenaren. Als Zonnegod en
Nijlgod, werd hij beschouwd als de heer van de zichtbare
en de onzichtbare wereld, als de ziel van het heelal,
die zich in 't licht openbaart. Men streefde eniaai-,
eenigen regel te brengen in het bonte veelgodendom,
en de onsterfelijkheid, waarmede men langzamerhand
het denkbeeld van vergelding verbond, werd het mid-
delpunt van den godsdienst. Het geloof aan de toover-
kunsten der priesters won zooveel veld, dat het aan-
zien der koningen ervoor moest wijken en de liooge-
])riester van den Thebaanschen Ammondienst er eindelijk
in slaagde, zich van de koninklijke heerschappij meester
tc maken en eene nieuwe dynastie te stichten. Toen
de priesterkoningen voor de dynastie van Biibastis