Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV
VOOllBERICHT.
DEBDE DRUK.
Bij ondervinding wetende, hoe onaangenaam het is, in herdruk-
ken van een leerboek groote veranderingen aan te treffen, acht ik
wij ver^dicht de reden mede te deeleu, waarom deze druk zonder
iets van den vroegeren vorm, die proefhoudend is gebleken, te
verliezen, vele wijzigingen heeft ondergaan.
Toen ik met dit werkje de richting bij het onderwijs in de
geschiedenis trachtte aan te geven, vier jaren later zoowelsprekend
door Spencer beschreven, kon ik naar geen voorbeeld werken.
Ik heb toen veel gebruik gemaakt van KoWs Culturgeschichte
der Menschheit, een geschrift, dat alles behalve een Leerboek is.
Langzamerhand zijn mij de gebreken van Kolb's in vele opzichten
verdienstelijken arbeid duidelijk geworden en vermeerderde het
aantal geschriften, die voor de samenstelling van een leerboek der
Algemeene Geschiedenis in de door mij gevolgde richting noodig
zijn, Eene Algemeene Geschiedenis geheel uit de bronnen samen
te stellen, gelijk een enkele eischt, is voor één mensch, al heeft
hij geene andere bezigheden, onmogelijk, wegens den grooten om-
vang der taak. Hoe kan iemand op de hoogte komen van 't
Chineesch, 't Sanskrit, de hieroglypen, 't spijkerschrift en de
overige talen waarin de gegevens voor de algemeene geschiedenis
vermeld zijn, en dan tevens de geschiedenis met hare hxdp-
wetenschappen beoefenen ! Ook hier is verdeeling van den arbeid
noodig : sommigen doen onderzoek naar verschillende onderdeelen,
anderen verwerken de verkregen resultaten tot een geheel.
Beze druk onderscheidt zich van den vorigen door eene betere
voorstelling van de ontwikkeling der oudste volken, terwijl veel zorg
is besteed aan de keuze en de juiste voorstelling der feiten.
1878.
VIJFDE DEUK,
Beze druk is met zorg herzien.
1886.