Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
oude mythen met groote historische gebeurtenissen zijn
saamgeweven.
Deze latere werken der Brahmanen zijn evenals de
wetten van Manoe en de veda's geschreven in 't Sans-
krit, de belangrijkste der doode talen voor de verge-
lijkende taalstudie, omdat liet den sleutel bevat van alle
zoogenaamde Indo-Germaansche talen. Omstreeks 300
V. C. schreef Panini eene uitvoerige Sanskritsche spraak-
kunst, die ongeveer 4000 taalregels bevat. Het Hans-
krit hield toen reeds op volkstaal te zijn, maar bleef
voortdurend de taal der geleerden.
De Hindoes hebben de eer van de uitvinding der
cijfers, waarvan de kennis door de Arabieren onder de
Westersche volken is overgebracht.
Van beeldende kunsten hadden zij eene eigenaardige
opvatting. Om de wonderlijke lotgevallen ot eigen-
schappen der goden voor te stellen, bracht men het
niet verder, dan hunne beelden met opeenhoopingen
van lichaamsdeelen, hoofden, armen en beenen te ont-
sieren, of grillige samenstellingen te maken van men-
sehelijke en dierlijke lichamen. Als voortbrengselen van
bouwkunst kan men wijzen op de reusachtige in de
rotsen uitgehouwen tempels op de eilandjes Salsette en
Elepliante ten O., en vooral op die van Ellora, nabij
Aurengabad, ten N. O. van Bombay. Andere rotsteni-
pels zooals die van ]\Ialiabalipoeram ten Z. van Madras
staan boven den grond. IMen schrijft aan die tempels,
ofschoon zij meerendeels verwoest zijn, geen hoogen
ouderdom toe. In latere tijden bouwden de Hindoes
pagoden (heilige huizen), meestal in den vomi van
pyramieden of kegels.
De Egyptenaren.
Hoe vroeg Egypte bewoond werd, kan men hieruit
afleiden, dat men bij Ileliopolis en Memphis op eene