Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
rm
30
naam van een anderen man niet uitspreken. Ofschoon
het wetboek van Manoe er niets van vermeldt, werd in
lateren tijd de hemel beloofd aan iedere vrouw, die
zich met het lijk van haar echtgenoot liet verbranden.
Rechtvaardigheid, zegt het wetboek van Manoe, is
de eenige vriendin, die den mensch aan de ovei-zijde
des grafs vergezelt, daar ieder ander gevoel vernietigd
wordt, evenals het lichaam. Een valsch getuigenis, voor
den rechter afgelegd, wordt daarom met eene zwai-e
geldboete gestraft en wel opklimmend, naarmate het is
gegeven uit onbezonnenheid, uit onwetendheid, uit vrees,
uit vriendschap, uit hebzucht of in toorn. Wie een ander
doodt om eene vrouw of een Brahmaan te beschermen
of om zich tegen een moordaanslag te vrijwaren, wordt
voor onschuldig gehouden.
Aangaande handel en handwerken geven de wetten
van Manoe eenige voorschriften. Wanneer een koopman
goederen wil uitvoeren, waarvan de koning het mono-
polie heeft, of waarvan de uitvoer verboden is, wordt
al wat hij bezit verbeui'd verklaard. De koning moet
regelen vaststellen voor het koopen en verkoopen van
alle goederen overeenkomstig de voorlichting van des-
kundigen, die te onderzoeken hebben, of zij uit een
vreemd land komen, waarheen zg gezonden moeten
worden, hoeveel tijd men ze heeft bewaard, hoeveel
onkosten erop gevallen zijn en welke winst zij kunnen
opleveren. Ook moet de prijs der waren om de vgf of
om de vijftien dagen, naarmate hij meer of minder aan
verandering onderhevig is, door den koning worden
vastgesteld, en alle zes maanden moet hg de maten en
gewichten laten onderzoeken. Alle goederen, die aan
belasting onderhevig zijn, laat de koning door deskun-
digen waardeeren en er dan het twintigste gedeelte van
de te behalen winst van heffen. Wie de waarde zijner
goederen valsch opgeeft, of op een verboden tijd koopt