Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
boeken, en zich door hunne raadgevingen laten leiden.
Al sterft de koning van honger, toch mag hij een Brah-
maan, die de heilige schriften kent, geene belasting
doen betalen; nooit mag hij dulden, dat zulk een Brah-
maan gebrek lydt. De koning wachte zich een Brah-
maan te dooden, zelfs al heeft deze alle mogelijke mis-
daden bedreven; hij kan hem verbannen, mits hij hem
in het bezit zijner goederen late, en niet het geringste
leed aandoe.
De eerste plicht van den Kshatria is het volk te
verdedigen. Het kan den Kshatria's niet welgaan zon-
der de J5rahmanen, en dezen kunnen zich niet verhef-
fen zonder hen. Als de kaste der priesters en die der
krijgslieden goed aaneengesloten blijven, verheffen zij
zich in deze wereld en in de volgende.
Zoodra de Waisia zijn leertijd bij de Brahmanen heeft
volbracht en met eene vrouw zijner kaste gehuwd is,
moet h\j zich met onafgebroken ijver aan de veeteelt,
den landbouw of den handel wijden. Hij wage het
nooit te zeggen: „Ik wil mij niet langer met het vee
bemoeien"; want toen Brahma de nuttige dieren had
geschapen, droeg hij aan de Waisia's op voor hen te
zorgen. De Waisia's moeten bekend zijn met het rijzen
en dalen van den prijs van edelgesteenten, paarlen,
koraal, ijzer, geweven stoffen, wierook en specerijen.
Zij moeten grondige kennis hebben van de wijze, waar-
op gezaaid moet worden, van de goede en slechte hoe-
danigheden des bodems, van het stelsel van maten en
gewichten, van de hoedanigheden der koopwaren, van
het vermoedelijk voordeel of verlies by den verkoop
der goederen en van de middelen om het vee in aantal
te doen toenemen. Zij moeten de verschillende talen
der menschen verstaan, weten welk loon bedienden en
arbeiders ontvangen, de beste voorzorgen kennen om
koopwaren tegen bederf te behoeden en geheel op de