Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
een zoon lieeft gekregen, die, den volwassen leeftijd
bereikt hebbende, zijne zaken kan overnemen, zich van
de wereld afzonderen en zijn verder leven aan gods-
dienstige overpeinzingen en de stipte opvolging van de
voorschriften des geloofe wijden Gelukt het hem, zich
boven al het zinnelijke te verheffen en zich voortdurend
in beschouwingen te verdiepen, dan is hij zelfverzaker,
het toppunt van menschelijke volkomenheid, en wordt
hij bij zijn sterven in Brahma opgelost.
Wie het echter in de zelfverloochening en bespiege-
ling niet ver genoeg brengt, wordt op aarde wederge-
boren in de gedaante van eene plant, een dier of oen
mensch van hoogeren of lageren rang, naar de mate
van zijne tekortkomingen. Deze wedergeboorten her-
halen zich, tot de menscli, voortdurend beter wordende,
eindelijk de zaligheid verwerft, of, steeds dieper vallende,
ter helle wordt verwezen, waar hij ondragelijke smarten
lijdt.
Het wetboek van Manoe stelt aan de Brahmanen de
hoogste eischen, maar schenkt hun ook buitensporige
voorrechten en de middelen om het koninklijk gezag,
dat tegenover het volk onbeperkt is, aan zich onder-
geschikt te maken. IMeer dan andere kasten zijn zij
onderworpen aan het getrouw nakomen van allerlei
voorgeschreven reinigingen, offers en plechtigheden, en
bij de geringste tekortkoming wachten hun de zwaarste
straffen. De schuld van een onwillekeurig verzuim kan
worden geboet door het opzeggen van een gedeelte
van een veda. Indien een Brahmaan, hetgeen hij voor
een ofïer vraagt, niet tot het aangewezen doel bezigt,
moet zijne ziel tot straf honderd jaar in 't lichaam
eener kraai doorbrengen. Drinkt lüj sterken drank,
dan wordt hij achtereenvolgens herboren als een worm,
een sprinkhaan, een vogel, die zich met uitwerpselen
voedt, en een verscheurend dier. Steelt hij goud, dan