Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
wikkelden. Daardoor heeft ook de leer van Lao-tse
standgehouden, en is later het Boedhaïsme in China
binnengedrongen.
Te allen tijde waren de Chineezen een vreedzaam
landbouwend volk. Zij toonden steeds een grooten af-
keer van den krijg en streden slechts gedwongen. Om
zich tegen de aanvallen der Tataren te verdedigen,
bouwden zy in de laatste helft der 3de eeuw v. C.
een muur over eene lengte van 400 m-en gaans.
De Chineezen hadden in de vroegste tijden geene
slaven, maar de staat veroordeelde misdadigers om aan
werken van algemeen nut te arbeiden. Later ontstond
de slavernij, toen het, ten gevolge van de bittere ellen-
de, door een oorlog teweeggebracht, den ouders werd
toegestaan, hunne kinderen te verkoopen. Nog behoort
het, om zoo te zeggen, tot de volkszeden, kinderen te
vondeling te leggen; maar er bestaat in China ook
veelwijverij en de vrouw is er weinig meer dan slavin.
In den ouden tyd waren alle landerijen staatseigen-
dom. De gezinnen kregen eenige akkers ten gebruike,
op voorwaarde dat zij er een gelijk getal voor den
staat bebouwden om in de behoeften der ambtenaren
te voorzien. Sedert 600 v. C. is het bizonder grondbezit
ingevoerd.
Den staat en zijnen ouders te gehoorzamen behoort
tot de hoogste deugden der Chineezen. Allen zijn tot
in de kleinste bizonderheden aan de wettelijke voor-
schriften der wijze voorvaderen onderworpen, zelfs de
zoo hoog geplaatste keizer, aan wien het volk slaafs
ondergsschikt is.
Van do vroegste tijden af heeft de regeering in China
alles bestuurd, geregeld en bewaakt. Zoo bestond er
reeds voor duizenden jaren eene voortreffelijk ingerichte
politie en een volkomen paswezen. Niemand mocht de
poort eener stad uit, zonder zijn pas te toonen.