Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
B. De Oostersche volken.
De Chineezen.
Dit voLk van Mongoolsch of liever Hoogaziatisch ras
heeft zich door gemis aan verkeer met de volken van
West-Azië en van Indië op eigenaardige wijze ontwilt-
keld. Zijne geschiedenis kan in vier tijdvakken ver-
deeld worden: 1. van Yao tot Kong-tse (Confusius),
het halfhistorisch tijdvak, 2357—552 v. C., 2. van
Kong-tse tot de Tang-dynastie, 552 v. C. tot 618 n. C.;
3. de bloeitijd, tot aan de verdrijving der Mongolen
618—1368; 4. tot op heden.
Aan het hoofd van den staat stond een keizer, die
door zes ministers werd bijgestaan en het bestunr over
een aantal deelen des rijks aan van hem afhankelijke
leenvorsten moest overlaten.
In het begin van het eerste tijdvak gebruikten de
Chineezen nog steenen wapenen. Toch gelulcte het hun
daarmede de met ijzeren zwaarden en bijlen gewajjende
Miao-tse uit de vlakte van Hoangho en Yantsekiang
naar het Zuiden te verdrijven en zich in het veroverde
vruchtbare land te vestigen. Spoedig daarop begonnen
zy metalen te bearbeiden: eerst koper, zilver en goud,
later brons en omstreeks 300 j. v. C. ook ijzer. Toen
zij zich nog van steenen wapenen bedienden, hadden
zij reeds het woordenschrift, dat zich wegens het
eigenaardige himner taal, die monosyllabisch is, niet
tot letterschrift heeft ontwilikeld.
Eidm 2000 j. v. C. waren de Chineezen met de rij-
kunst en het gebruik van wapens bekend. Eeeds in de
vroegste tijden vervaardigden zij aarden potten, hielden
zij zich bezig met de zijdeteelt, en gebruikten zij thee
als geneesmiddel; maar eerst een paar eeuwen v. C.