Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
240
gaan, van Ymii-'s wenkbrauwen den burcht Midgard
bouwden. Eens, dat zij langs het zeestrand wandelden,
zagen zij twee boomen en schiepen daaruit het eerste
paar menschen. Odin schonk hun geest en leven,
AVili verstand en beweging, We spraak, gehoor en ge-
zicht. Den man noemden zij Ask (esch), de vrouw Em-
bla (els), en zij wezen hun Midgard als woonplaats aan.
Voor zich zeiven bouwden de azen in 't midden der
wereld den burcht Asgard, die door de bifröstbrug
(regenboog) met Midgard verbonden was. De hof van
dezen burcht heette Idafeld, en daar vergaderden
de azen om te beraadslagen en maaltijden te houden.
Onder de verschillende zalen van den burcht was er
een, Walhalla geheeten. Hier brachten de Walkuren,
jonkvrouwen van onvergankelijke schoonheid, die naar
de slagvelden reden om de ter dood bestemde helden
aan te wijzen, de verslagenen heen en bedienden hen
bij de feestmaaltijden, die er na het eindigen van den
dagelijkschen kampstrijd (eene voortzetting van het
aardsche leven) gehouden werden. Aan iederen vrije,
die in den slag of aan bekomen wonden stierf, viel het
geluk ten deel in het Walhalla te worden opgenomen.
Daarom gingen de helden vroolijk den dood op het
slagveld te gemoet, en lieten grijsaards zich eene wonde
toebrengen (doodsrune) om toch niet genoodzaakt te
zijn in het treurige rijk der schemering, Helheim, af te
dalen, waar de geesten van hen, die niet door het
zwaard gevallen waren, zich moesten ophouden, en
Loki's afschuwelijke dochter Hel de heerschappij voerde.
Nadat de azen twee andere kinderen van Loki on-
schadelijk hadden gemaakt, de Midgardslang, door het
monster in de wereldzee te werpen, en den wolf Fen-
ris, door hem met een band, vervaardigd van de baard-
haren eener maagd en den klank der voetstappen eener
kat, te binden, bij welke gelegenheid Fem-is de rech-