Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
236
Eomeinen braclit in de kleeding der Germanen verbe-
tering en weelde.
Hunne wapenen waren pijl en boog, scliild en
een stok met eene korte ijzeren punt, die als werpspies
en als lans gebruik werd. In de vroegste tijden waren
zij gewoon het hoofd in den strijd te bedekken met de
huid van een dierekop. De hoofdmacht des legers be-
stond in voetvolk, maar er was ook ruiterij. De vlucht
berokkende schande, het achterlaten van 't schild maakte
eerloos. Niet om zijne geboorte, niaar om zijne uitne-
mende dapperheid werd iemand tot aanvoerder gekozen.
De aanvoerder wist een gevolg van uitgelezen strijders
aan zich te verbinden, die hij met wapenen en paarden
begiftigde en aan feestmalen onthaalde, en daar dit
alles gevonden moest worden uit oorlogsbuit en roof,
brandden hij en zyn gevolg steeds van krijgslust. Kon-
den de weiden en aldcers niet meer voldoen aan de
behoefte der toenemende bevolking, dan werd het nood-
zakelijk geacht, vruchtbaarder streken te bezetten of
te veroveren. Behalve de oorlog werd alleen de jacht
als eene den vryen man waardige bezigheid beschouwd.
De ledige tijd werd doorgebracht met drinkgelagen, die
dag en nacht duurden en niet zelden in twisten ovei'-
gingen, waaraan een tweegevecht een emde moest ma-
ken. Aan speelzucht waren zij zoozeer overgegeven,
dat menigeen zijne gansche have, zelfs zijne persoon-
lijke vrijheid verdobbelde. Zaken van gewicht werden
dikwijls overwogen aan groote gastmalen, die tevens
gelegenheid gaven tot het uitoefenen van de zeer op
prijs gestelde deugd der gastvrijheid; ter opluistering
werd bij zulke gelegenheden de zoo geliefkoosde krijgs-
dans door jongelieden uitgevoerd.
In de oudste tyden was het lot der vrouw bij de
Germanen, ofschoon de veelwijverij niet onder hen be-
stond, zeer hard. Het werd haar tot hooge eer aange-