Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
231
tenschap wijdden. Zij gaven rechtsgeleei'de adviezen,
niet om geld te verdienen, maar om tot aanzien en
hooge ambten te geraken. Het recht van eigendom was
dan ook een onderwerp, dat de belangstelling der Ro-
meinen in hoóge mate trok, en op welks velerlei ver-
houdingen zij al de kracht van het hun eigen scherp
verstand richtten. Zoo is het gekomen, dat het Romein-
sche recht niet slechts gedurende eeuwen by de meeste
beschaafde volken het rechtsbeleid beheerschte, maar
dat de kennis daarvan nog tegenwoordig onontbeerlijk
is voor de rechtsgeleerden. Blijkt hieruit het hooge
standpunt, dat de Romeinen in de beschaving hadden
ingenomen, het strafrecht, dat de heerschende geest van
humaniteit of van ruwheid bij een volk aanwyst, stond
bij hen ver beneden het burgerlijk recht. Zelfs Cicero
schreef: „De hardheid om een kind wegens de misdaad
eens vaders te straffen doet my leed; nochtans is het
eene wijze bepaling in onze wetten, want aldus wordt
de vader door middel van den hechtsten aller banden,
de liefde voor zijne kinderen, aan het staatsbelang ge-
bonden."
De kunsten ontwikkelden zich bij de Romeinen zeer
laat, dewijl zij ze slechts als eene zaak van weelde
beschouwden. Anderhalve eeuw v. C. begon zich, onder
den invloed der Grieken en met toepassing van de
kunst om gewelven te vervaardigen, de bouwkunst te
ontwikkelen en verrezen te Rome prachtige marmeren
tempels. In een later tijdperk werden de schoone tri-
omfbogen opgericht. Onder Augustus begon Rome als
'tware eene stad van marmer te worden. Hij liet het
prachtige aan Mars en Venus gewyde pantheon bou-
wen, dat in G07 n. C. door den bisschop van Rome
als Christenkerk aan Maria en de martelaren is gewijd.
Langzamerhand ontwikkelde zich ook de beeldbouw-
kunst, waarvan nog als overblijfselen worden geroemd: