Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
in de godsdienstige bijeenkomsten der Christenen rede-
naars optraden, wien men openlijk blyken van af-, of,
door middel van handgeklap, van goedkeuring gaf;
niet lang duurde het, of men hield er claqueurs op na.
Daarom drong Cassiodorus (500) erop aan, dat het
onderwijs in de eerste plaats moest zorgen voor het
van buiten leeren der Heilige Schrift en het ontwik-
kelen van stem en voordracht, omdat dit bij het pre-
diken en het zingen van geestelijke liederen te pas
kwam.
De boeken werden met pennen van riet, gedoopt
in een mengsel van roet en gom of in het sap van den
inktvisch (sepia), geschreven op vellen, vervaardigd van
aan elkander geplakte strooken der tijne bast (liher)
van de Egyptische papyrusplant. De beschreven vellen
werden met een der kanten aan een houten stok be-
vestigd en, als het boek niet gebruikt werd, erom heen
gerold. Om deze rol tegen stof te beschutten, werd zij
in een rood of geel gekleurd perkamenten omslag ge-
stoken. Reeds ten tijde van Cicero komt een boekhan-
del op het forum voor. De boekverkooper liet eenig
boek door eene menigte kundige slaven, aan welke
gelijktijdig gedicteerd werd, afschrijven. De boeken
waren daardoor goedkoop, maar ook vol fouten. Voor
brieven en aanteekeningen bediende men zich van
wastafeltjes. Een wastafeltje (tabella) bestond uit twee
dunne door opstaande randjes omgeven plankjes, die
tegen elkander dichtgeslagen konden worden. De plank-
jes waren met was bestreken, waarin met eene stift
(stilles) de letters werden gekrast.
De rechtsgeleerdheid verkreeg bij de Romeinen
eene ontwikkeling, als bij geen ander volk. Sedert de
kennis van het recht had opgehouden een voorrecht
van de patriciërs te zijn, vormde zich eene klasse van
mannen, die zich geheel aan de studie der rechtswe-