Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
215
zijn dood (395) volgden zijne beide jeugdige zonen hem
op: Areadius in het Oosten, Honorius in het Westen;
de eigenlijke macht berustte echter hier by den dap-
peren, talentvollen Wandaal Stilïco, daar bij den streke-
rigen Gascogner Rufmus. Deze, in het nauw gebracht
door de West-Goten, die wegens het vervolgen hunner
Ariaansche galoofsgenooten en de ondankbaarheid van
het hof in opstand waren gekomen, wist zich van hen
te ontslaan, door hun koning Alarik over te halen in
Italië te vallen (400). Het schiereiland werd verwoest,
Rome sidderde, maar eindelijk gelukte het Stilico met
de troepen, die hij uit Brittannië, Gallië en Spanje had
ontboden, den West-Goten de nederlaag toe te brengen.
Daar Gallië nu van troepen ontbloot was, trokken
Quaden, Wandalen, Sueven, Alanen, Herulers, Saksers,
Bourgondiërs en Franken erbinnen, terwyl Gepiden,
Sarmaten en Hunnen de Donau-provinciën verwoestten,
en de Schotten en Pieten, die Caledonië (Schotland)
bewoonden, weder in Brittanië vielen.
Te midden van al die moeilijkheden liet de vrome
Honorius den krachtdadigen Stilico ombrengen, vaar-
digde hij nieuwe besluiten tegen de ketters uit, en droeg
hij aan de geestelijken het geloofsonderzoek op. Alarik
trok nu ten tweeden male naar Rome. De senaat kocht
het beleg af voor 2000 K. G. goud, 12,000 K. G. zilver,
4000 zijden gewaden, 3000 vellen rood geiteleder en
1200 K. G. peper; doch toen Alarik, na een gedeelte
ontvangen te hebben, was afgetrokken, weigerde de
keizer, die zich in zyne residentie Ravenna bevond, het
verdrag te bekrachtigen. Dit deed de Goten terug-
keeren, die Rome met storm innamen en drie dagen
plunderden; de kerken en de daarin gevluchte in-
woners bleven echter gespaard. Na Alarik's dood, die
spoedig hierna plaats had, trokken de Goten onder
zijn zwager Athawulf naar het Zuiden van Gallië, waar