Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
zoncTerd traclitto te houden. De volken der Oudheid
misten dat uitgebreid onderling verkeer, zonder het-
welk uitvindingen en ontdekkingen geen algemeen
goed, en dus niet allen ten zegen kunnen worden.
Even langzaam als de beschaving vooruitging, nam
het stelsel van afzondering af: de Grieken baanden er
den weg toe, de Romeinen voltooiden het werk.
Achtereenvolgens zullen wij ons bezighouden met:
A. De oudste bewoners der Aarde en de bewoners
der paalwoningen.
B. De Oostersche volken:
1. de Chineezen,
2. de Ariërs (Indiërs, Meden, Perzen.),
3. de Egyptenaren en
4. de Semieten (Israëlieten, Babyloniërs, Assyriërs,
Pheniciërs).
C. De Westersche volken:
1. de Grieken,
2. de Romeinen en
3. de Germanen.
Ariërs.
A. De oudste bewoners der Aarde en de bewoners der paalwoningen.
Lang vóór de tijden, waarvan de oudste overleverin-
gen gewagen, woonden er menschen op Aarde. Over-
blijfselen, gevonden in grotten van België en van Enge-
land, in lagen nabij Abbeville aan de Somme, in een
klein hol nabij Aurignac, ten Z. W. van Toulouse, en
op vele andere plaatsen, bewijzen, dat de mensch een
tijdgenoot is geweest van de sedert duizenden van
jaren uitgestorven diersoorten, grotbeer en mammouth.
Men heeft door opgravingen uit verschillende lagen der
aardkorst het een en ander van die oudste aardbewo-
ners leeren kennen en hen, naar de mate Jiunner ontwik-
keling, over vier tijdperken verdeeld: de eerste steen-