Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
206
ringen traag, en beiden zonder gevoel voor menschen-
waarde, en devsrijl bij het volk, dat zich te Eome in
steeds gi-ootere menigte door den keizer liet spijzigen,
alle staatkundig leven was uitgedoofd, en alles afhan-
kelyk was van den wil van een enkel mensch, bestond
er niet de minste grond, een blijvend gelukte verwach-
ten. Zekerheid was er voor niemand. Om zijn leven en
zyn vermogen rustig te genieten, moest men zich onder
eene slechte regeering zoo verborgen mogelyk houden,
en dan nog stond men eraan bloot, de opmerkzaamheid
van den keizer, een stadhouder of een gunsteling tot
zich te trekken, en in 't verderf te worden gestort. De
geschiedenis van het Romeinsche rijk na M. Aurelius
is eene slechts zelden afgebroken reeks van gruwelen
door de keizers en het krygsvolk, dat meerendeels uit
barbaren bestond, bedi'even; zijn eigen zoon Commbdus
opent de rij.
X. Het keizerrijk van den dood van M. Aurelius tot de splitsing van
het rijk in het Oost- en het Westromeinsche rijk (180-364).
Nadat de waanzinnige, wreede Heliogabälus (een ge-
wezen priester van een zonnetempel in Syrië), die zyn
paard tot consul benoemde en een senaat van vrouwen
vormde om over zaken, de hofetiquette betreffende, uit-
spraak te doen, in een oproer was gedood, dat door
zyne grootmoeder was aangestookt, belclom een ander
harer kleinzonen, Alexander Severus (222—235), een
eenvoudig, gestreng vorst, den troon. Tydens zijne re-
geering wierp Artaxerxes de heerschappij der Parthen
omver, en stichtte hij het nieuw-Perzische rijk (der
Sassanieden). Hij en zijne opvolgers herstelden den oud-
Perzischen vuurdienst, omgaven zich door een machtigen
priesterstand en een ridderlijken leenadel, en vervolgden
met dweepzucht zoowel de Christenen als de Grieksch-